Paslaugos

Teikiame paslaugas lenku įmonių ir komercinės teisės srityje

 • Konsultuojame visais įmonių teisės klausimais.
 • Steigiame įvairių teisinių formų įmones ir kitus juridinius asmenis, filialus, atstovybes Lenkijoje.
 • Rengiame, keičiame steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus), įmonių vidaus dokumentus (darbo reglamentus, vidaus taisykles, instrukcijas).
 • Atliekame lenkiškų įmonių teisinį auditą, verslo partnerių patikimumo analizę.
 • Atstovaujame bendrovių ir akcininkų interesams sprendžiant ginčus tarp akcininkų, tarp bendrovės ir akcininkų.
 • Teikiame įmonių bankroto administravimo paslaugas.

Konsultuojame visais komercinės teisės klausimais.

 • Rengiame įvairių sutarčių projektus.
 • Atliekame sudarytų sutarčių ir sutarčių projektų teisinį vertinimą, konsultuojame sutarčių vykdymo klausimais.
 • Atstovaujame Klientus derybose.

Konsultuojame nekilnojamo turto ir statybų teisės klausimais Lenkijoje

 • Konsultuojame nekilnojamojo turto plėtros, įsigijimo, perleidimo, statybos rangos bei valdymo srityse.
 • Rengiame bei vertiname sutarčių projektus (statybos rangos, projektavimo darbų, nuomos ir kt.).
 • Konsultuojame nuosavybės teisių atkūrimo, detaliųjų planų rengimo, servitutų nustatymo klausimais.
 • Atstovaujame teisme ginčuose dėl nekilnojamojo turto ir statybų rangos.

Konsultuojame ir atstovaujame civiliniuose, administraciniuose, darbo teisės ginčuose Lenkijoje

Konsultuojame ir atstovaujame ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose Lenkijoje

Konsultuojame ir atstovaujame visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais (baudžiamosios teisės advokatai).

 • Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus baudžiamosiose bylose Lenkijoje.
 • Teikiame teisinę gynybą įtariamiesiems bei kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, giname jų teises bei teisėtus interesus visose Lenkijos valstybinėse institucijose (ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, teismuose).
 • Rengiame įvairius procesinius dokumentus – pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, skundus dėl baudžiamojo proceso kodekse numatytų įtariamojo, kaltinamojo, teisiamojo, nuteistojo, nukentėjusio, civilinio ieškovo ar atsakovo teisių pažeidimo, dokumentus privataus kaltinimo bylose, civilinius ieškinius, susitarimus dėl žalos atlyginimo, apeliacinius, kasacinius skundus ir t.t.

Konsultuojame ir atstovaujame šeimos teisės klausimais Lenkijoje

 • Atstovaujame klientus lenkijos teisme dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, dėl santuokos nutraukimo kai vienas sutuoktinis užsienyje, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, turto padalinimo, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo.
 • Taip pat rengiame ikivedybines ir vedybines sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir kitus dokumentus

copyright Monika Kabala