Kancelaria specjalizuje się głównie w prawie handlowym. Doradza klientom wybór najwłaściwszej formy działalności gospodarczej, a następnie wykorzystując doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki asystuje przedsiębiorcom w bieżącej działalności, opiniując bądź sporządzając umowy handlowe, reprezentując ich podczas negocjacji, sporów sądowych, świadcząc stałe doradztwo prawne.

Zakładamy spółki

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładamy spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, oddziały, przedstawicielstwa.

Sporządzamy i opiniujemy umowy

Sporządzamy projekty wszelkich umów cywilno – prawnych wraz z propozycjami kompleksowych zabezpieczeń prawnych.

Reprezentujemy przed sądem

Konsultujemy i reprezentujemy w sprawach cywilnych, sprawach pracowniczych, sprawach karnych.