O Kancelarii

Radca prawny Monika Kabala jest absolwentką wydziału prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Studiów Podyplomowych Prawa Spółek Handlowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych Prawa karnego materialnego i procesowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 2005 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2019 roku członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kabala świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i  osobom prawnym.

Kancelaria specjalizuje się głównie w prawie handlowym. Doradza klientom wybór najwłaściwszej formy działalności gospodarczej, a następnie wykorzystując doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki asystuje przedsiębiorcom w bieżącej działalności, opiniując bądź sporządzając umowy handlowe, reprezentując ich podczas negocjacji, sporów sądowych, świadcząc stałe doradztwo prawne.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, prawa spadkowego, a także prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa zamówień publicznych oraz prawa karnego. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

Dzięki stałej współpracy z notariuszem, detektywem, komornikiem, doradcami podatkowymi oraz tłumaczami Kancelaria zapewnia klientom kompleksową opiekę w sprawach, których się podejmuje.