Usługi

Usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego

Radca Prawny Monika Kabala doradza w sprawach o: 

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską,
 • kontakty z dzieckiem,
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, 
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku.

Usługi prawne w zakresie prawa handlowego

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa handlowego, w tym mi.in.:

 • Doradza w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;
 • Zakłada i rejestruje spółki osobowe i kapitałowe, oddziały, przedstawicielstwa, doradza w zakresie likwidacji podmiotów gospodarczych;
 • Zapewnia bieżące wsparcia korporacyjne dla spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw;
 • Sporządza umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie, doradza w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę;
 • Przygotowuje projekty umów bądź je opiniuje;
 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

copyright Monika Kabala