Apie

Monika Kabala – Baigusi Varšuvos prekybos ir teisės aukštosios mokyklos Teisės fakultetą, Varšuvos universiteto Teisės fakulteto Komercinės ir bendrovių teisės podiplomines studijas, Krokuvos Jogailos universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios materialinės ir baudžiamosios procesinės teisės podiplomines studijas bei Baudžiamųjų nusižengimų fiskalinėje ir ekonominėje srityse podiplomines studijas.

2005 metais tapo Varšuvos Advokatūros narė. Nuo 2019 m. rugsėjo menesio tapo Varšuvos „Okręgowa Izba Radców Prawnych” nare.

Kontora teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Lenkijoje.

Kontoros pagrindinė veiklos sritis yra verslo teisė. Remdamiesi profesionaliomis teisinėmis žiniomis bei sukaupta patirtimi kontora padeda klientams suvokti bendrovės problemas Lenkijoje, identifikuoti rizikas bei rasti geriausius sprendimus. Kartu tinkamai parinkę bendrovės valdymo struktūrą ir efektyviai spręsdami kasdienius klausimus, užtikrina sėkmingą ir tvarų verslo augimą.

Kontora taip pat teikia nekilnojamojo turto ir statybų, šeimos teisės bei baudžiamosios teisės paslaugas, atstovauja klientų interesus sprendžiant ginčus teismuose bei kitose įstaigose ar organizacijose. Kontora bendradarbiaudama su notarais, detektyvais, antstoliais, buhalteriais, patarėjais mokesčių klausimais bei vertėjais, užtikrina atstovaujamiems klientams kompleksines paslaugas.